Invitasjon til årsmøte for alle medlemmer i Værnes NTN Taekwon-Do klubb

Submitted by
Dag Jomar Mersland
Publisert
2. februar 2022

Invitasjon til årsmøte for alle medlemmer i Værnes NTN Taekwon-Do klubb.

 

Dato: Torsdag 03. mars 2022
Tid: 19.00
Stede: Viva Napoli Stjørdal

Fullstendig saksliste for årsmøte med relevante vedlegg vil bli lagt på våre nettsider senest en uke før årsmøtet.

Merk at eventuelt saker må være meldt til leder Roar Bakken (leder@vtkd.no) senest 2 uker før årsmøtet.

Vel møtt!

Mvh
Roar Bakken
Leder Værnes NTN Taekwon-Do klubb