Agenda årsmøte i Værnes NTN Taekwon-Do klubb

Submitted by
Ole Einar Lysø
Publisert
10. mars 2023

Agenda:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent.
 3. Velge protokollfører.
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten     
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste                  
 11. Fastsette medlemskontingent og gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Valg av styremedlemmer og komitéer